Αθήνα
+25°C
Ηλιοφάνεια

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

«Παγίδες» στο νόμο για τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης

Posted by ola-xima  |  No comments


Νέες δυσµενείς ανατροπές στο καθεστώς απόλυσης εργαζοµένων µε συµβάσεις αορίστου χρόνου προκύπτουν από τον πρόσφατο νόµο για τις αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης..

Ειδικότερα, σύμφωνα με Τα Νέα, οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται για περισσότερο από δώδεκα µήνες θεωρούνται, αν δεν συµφωνηθεί ρητά κάτι άλλο από εργοδότες και εργαζόμενους, ως συµβάσεις δοκιµής, οι οποίες µπορούν να καταγγελθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

Επίσης, προβλέπεται ότι σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διαρκείας πέραν των 12 µηνών µπορεί να καταγγελθεί, για υπαλλήλους που έχουν εργαστεί από 12 µήνες έως δύο χρόνια, µε προειδοποίηση ενός µηνός πριν από την απόλυση.

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στα εργασιακά είναι οι εξής:

1) Μειωµένες είναι πλέον κατά 50% οι αποζηµιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ειδοποιηθεί έως και έξι µήνες νωρίτερα. Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και αυτό για εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη.

Με έγγραφη επιστολή έξι µήνες πριν από την απόλυση (και όχι 24 µήνες, όπως προβλεπόταν µέχρι σήµερα) ο εργοδότης στερεί από τον εργαζόµενο 12 ολόκληρους µεικτούς µισθούς, δηλαδή 42.000 ευρώ.

2) Η δυνατότητα καταβολής των αποζηµιώσεων απόλυσης σε διµηνιαίες δόσεις.

3) Το επιτρεπόµενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζοµένους ανεβαίνει στο 5%, αρκεί αυτό το ποσοστό να µην αντιστοιχεί σε περισσότερους από 30 εργαζοµένους ανά µήνα.

4) Οι εργοδότες προσλαµβάνουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας κάτω των 25 ετών, και τους αµείβουν µε το 84% του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ).

5) Καθιερώνονται οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσειςπου θα προβλέπουν χαµηλότερους µισθούς σε συµφωνία µε τους εργαζοµένους. Οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών συµβάσεων.

6) Καταργείται η προσαύξηση 7,5% επί του καταβαλλόµενου ωροµισθίου για όσους εργάζονται µε µειωµένο ωράριο για λιγότερες από τέσσερις ώρες την ηµέρα.

7) Καταργείται επίσης η προσαύξηση κατά 10% του ωροµισθίου για όσους εργάζονται µε µειωµένο ωράριο, των ωρών που είχαν αρχικά συµφωνηθεί ηµερησίως.

8) Τροποποιείται η διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας, όταν αυτή καθιερώνεται µονοµερώς από τον εργοδότη, αν δεν υπάρξει συµφωνία µε τους εργαζοµένους, συλλογικά ή ατοµικά, από έξι σε εννέα µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

9) Επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος της σύµβασης δανεισµού προσωπικού από Εταιρεία Περιορισµένης Απασχόλησης (ΕΠΑ), από 12 σε 36 µήνες.

Πηγή:sarotiko

Kάντε Like στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook!

12:21 μ.μ. Share:

0 σχόλια:

Λάβετε ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Συμπληρώστε το email σας...


back to top