Αθήνα
+25°C
Ηλιοφάνεια

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Οδηγός για φόρους και αποδείξεις

Posted by ola-xima  |  No comments


Λύστε τος γρίφους της δήλωσης που σε λίγο καιρό θα συμπληρώσουμε. Τι θα πρέπει να δηλώσετε για να έχετε φοροαπαλλαγή..


Τους “γρίφους” των νέων τεκμηρίων διαβίωσης των αλλαγών στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ή τον φόρο των αποδείξεων που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ καλούνται να λύσουν φέτος οι φορολογούμενοι.
Για άλλη μια χρονιά οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το χαρτομάνι δικαιολογητικών και αποδείξεων. Η Εφορία απαιτεί για κάθε δαπάνη το αντίστοιχο δικαιολογητικό προκειμένου να αναγνωρίσει τις σχετικές εκπτώσεις ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις δικαιολογητικών που αφορούν την κάλυψη του “πόθεν έσχες”, στην περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα και αυτοκίνητα.
Τι αναγνωρίζει πλέον η Εφορία ως δαπάνες:
- Ενοίκιο: Αναγνωρίζουν μόνον το 20% της δαπάνης και για ποσό που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ. Απαιτείται η προσκόμιση των αποδείξεων ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα αναγράφονται τα ποσά και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Τα ίδια ισχύουν και για τα μισθώματα παιδιών που αφορούν στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών παιδιών που βαρύνουν το φορολογούμενο και που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.

- Δίδακτρα: Αναγνωρίζουν το 20% και μέχρι 1.200 ευρώ. Απαιτείται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών (δίδακτρα για ιδιαίτερα κατ' οίκον μαθήματα και για φροντιστήρια).

- Ιατρική - νοσοκομειακή περίθαλψη: Το συνολικό ετήσιο ποσό αφαιρείται από το εισόδημα. Ιατρικές αμοιβές θεωρούνται αυτές που αφορούν γιατρούς - φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Επίσης για φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο, κατηγορία για την οποία απαιτείται και γνωμάτευση γιατρού. Για νοσοκομειακή περίθαλψη απαιτούνται η διπλότυπη απόδειξη της κλινικής και βεβαίωση για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό της δαπάνης αναλυτικά. Για την απασχόληση νοσοκόμου και βεβαίωση γιατρού για το είδος της νόσου και τη διάρκειά της.

- Στεγαστικά δάνεια: Αφορούν μόνο στην εξυπηρέτηση τόκων για αγορά α' κατοικίας. Για δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι 31/12/2002 οι τόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για τα μετά την 1/1/2003 οι τόκοι αναγνωρίζονται σε ποσοστό 20% και μειώνουν το συνολικό φόρο. Απαιτείται η σχετική βεβαίωση από την τράπεζα.

- Φυσικό αέριο - φωτοβολταϊκά: Ποσοστό 10% της δαπάνης αφαιρείται από το φόρο και όχι πάνω από 6.000 ευρώ.

- Ασφάλιστρα ζωής και θανάτου: Το 20% της δαπάνης που δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει τον συνολικό φόρο. Απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων.

- Ασφαλιστικές εισφορές: Το συνολικό ποσό αφαιρείται από το εισόδημα. Απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα.

- Δωρεές: Το 20% των δωρεών άνω των 100 ευρώ μειώνει τον φόρο. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήματος.

- Αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 20% της δαπάνης και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ αφορά αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που έγινε μέσα στο 2007 και δεν μεταβιβάστηκαν μέχρι 31-12-2010.

- Δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας. Εκπίπτει από το εισόδημα το ποσό των 2.400 ευρώ.

- Αμοιβή δικηγόρου. Αφαιρείται από τον φόρο το 20% της δαπάνης. Απαιτείται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Τι γίνεται με τις αποδείξεις λιανικής;
Οι αποδείξεις λιανικής: Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δε χρειάζεται η προσκόμιση αποδείξεων. Για εισοδήματα από 6.000 μέχρι 12.000 ευρώ το 10% του εισοδήματος. Για το επόμενο κλιμάκιο (πάνω από 12.000 ευρώ) οι ελάχιστες δαπάνες (προκειμένου να αναγνωρίσουν το αφορολόγητο) φτάνουν στο 30% για το κομμάτι του εισοδήματος που ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Το ανώτερο ποσό αποδείξεων που αναγνωρίζεται είναι στα 15.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και 30.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.
Για παράδειγμα, ετήσιο προσωπικό εισόδημα στα 15.000 ευρώ θα πιάσει το λεγόμενο αφορολόγητο με αποδείξεις αξίας: 12.000χ10%=1.200 ευρώ+3.000χ30%=900 ευρώ, συνολικά δηλαδή (1.200+900) 2.100 ευρώ. Εφόσον η αξία των αποδείξεων είναι μικρότερη από τις απαιτήσεις της κυβέρνησης, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% πάνω στη «διαφορά» των αποδείξεων που τους «λείπει». Αντίστοιχα προβλέπουν επιστροφή φόρου (10%) για τα ποσά πάνω από τα ζητούμενα, με το πλαφόν αποδείξεων που υποβάλλονται να μπαίνει στα 15.000 ευρώ (30.000 για τους συζύγους). Αφορούν στις δαπάνες που γίνονται στην Ελλάδα «για την αγορά και λήψη υπηρεσιών» και εφόσον προσκομιστούν οι αποδείξεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
 Πηγή:newsit

Kάντε Like στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook!

8:01 π.μ. Share:

0 σχόλια:

Λάβετε ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Συμπληρώστε το email σας...


back to top