Αθήνα
+25°C
Ηλιοφάνεια

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Νέα ψαλίδια φέρνει η τρόικα από αύριο...

Posted by ola-xima  |  No comments


Με άγρια και κριτική διάθεση και με «επιταγές» για ανατροπές σε μισθούς, συντάξεις..
..κοινωνικές παροχές, προσωπικό στο Δημόσιο, φορολογία και ΔΕΚΟ καταφθάνει στην Αθήνα το κλιμάκιο της τρόικας με αντικείμενο το περιεχόμενο των νέων... μέτρων που θα απαιτηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείμματος για το 2011 -με δεδομένη την αναθεώρηση προς τα πάνω του ελλείμματος του 2010- και το δημοσιονομικό πακέτο της περιόδου 2012-2015.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι της τρόικας θα τηρήσουν σκληρή στάση στις διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση και θα απαιτήσουν άμεσα μέτρα για την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αύξηση της φορολογίας σε εισόδημα και ακίνητα, καθώς και στους έμμεσους φόρους, μείωση των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, συρρίκνωση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα με καταργήσεις φορέων και οργανισμών και απολύσεις συμβασιούχων, καθώς και νέες παρεμβάσεις στις ΔΕΚΟ με αύξηση τιμολογίων και μειώσεις αποδοχών.

Κοινοτικές πηγές αποδίδουν τη σκλήρυνση της στάσης της τρόικας στις δημοσιονομικές αποκλίσεις και επισημαίνουν ότι το τεχνικό κλιμάκιο θα κάνει φύλλο και φτερό τα βιβλία του κράτους για να σχηματίσει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα στοιχεία που αφορούν κυρίως τα οικονομικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης, όπου υπάρχουν ακόμα γκρίζες ζώνες, αφού δεν έχουν καταγραφεί οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Το έλλειμμα

Οι ελεγκτές διαβλέπουν σημαντικούς κινδύνους στην επίτευξη του στόχου για περαιτέρω μείωση του ελλείμματος στο 7,4% του ΑΕΠ το 2011, καθώς πέραν της ελλιπούς καταγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ τα φορολογικά έσοδα του 2010 αποδείχθηκαν κατώτερα του αναμενόμενου και η απόδοση ορισμένων φορολογικών μέτρων δεν ήταν επαρκής.

Στις Βρυξέλλες εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που προωθήθηκαν πριν από το καλοκαίρι του 2010, συμπεριλαμβανομένης της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού και ενός πρώτου κύματος εργασιακών μεταρρυθμίσεων, δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πλέον επιβραδύνσεις και καθυστερήσεις σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί.

Γι' αυτούς τους λόγους αναμένεται να σταλεί αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα, ώστε να «τρέξει» με πιο γρήγορους ρυθμούς το πρόγραμμα οικονομικής σύγκλισης, καθώς τα χρονοδιαγράμματα γίνονται ασφυκτικά. Το έλλειμμα από το 7,5% του ΑΕΠ το 2011 (17 δισ. ευρώ) θα πρέπει να μειωθεί στο 6,4% το 2012 (14,9 δισ. ευρώ), στο 4,8% το 2013 (11,4 δισ. ευρώ) και στο 2,6% το 2014 (6,4 δισ. ευρώ).

Συνολικά τα πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για την περίοδο 2011-2015 ξεπερνούν τα 25 δισ. ευρώ.
Τέλος, η τρόικα θα καταστήσει σαφές ότι θα απαιτηθούν περισσότερο από ποτέ στα επόμενα βήματα της εφαρμογής του προγράμματος η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ο πολιτικός συντονισμός στο εσωτερικό της κυβέρνησης αλλά και στον διάλογο με την αντιπολίτευση, και η συναίνεση της ελληνικής κοινωνίας.


ΜΙΣΘΟΙ

1 Σημείο αιχμής στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση θα αποτελέσει η περαιτέρω συρρίκνωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο. Η τρόικα ζητεί νέες μειώσεις αποδοχών και σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα θεωρώντας ότι το σύστημα των μισθών και των επιδομάτων στη δημόσια διοίκηση είναι πολύπλοκο και άνισο και ότι οι αμοιβές είναι υψηλότερες σε σχέση με ανάλογη εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης θέτει θέμα περικοπής των επικουρικών συντάξεων. Επισημαίνεται ότι, με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο, αν τα μέτρα δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, θα πρέπει να υπάρξουν νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό.


ΔΑΠΑΝΕΣ

2 Η σύσταση αφορά σε περαιτέρω περικοπές στις δημόσιες δαπάνες με επίκεντρο τις επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και φορείς, τα κονδύλια για κάλυψη λειτουργικών και καταναλωτικών αναγκών του Δημοσίου, τις δαπάνες από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Σύμφωνα με την τρόικα, ο κίνδυνος υπερβάσεων στις δαπάνες καθιστά επιτακτική την ανάγκη να εφαρμοστεί και ίσως να αναθεωρηθεί προς το αυστηρότερο ο κανόνας που προβλέπει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα εκταμιεύει κάθε μήνα ποσό ίσο με το 1/14 του προβλεπόμενου για ολόκληρο το έτος και θα περνά από εξονυχιστικό έλεγχο όλα τα αιτήματα για πληρωμές

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

3 Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του μνημονίου, η τρόικα απαιτεί να μπει «μαχαίρι» σε όλα τα κοινωνικά επιδόματα με την καθιέρωση εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων για τη χορήγησή τους και μάλιστα ζητεί την επίσπευση της εφαρμογής του μέτρου. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα πολυτεκνικά επιδόματα, τα επιδόματα ανεργίας, οι επιδοτήσεις επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια και ενοικίων καθώς και οι πάσης φύσεως παροχές σε χρήμα και σε είδος. Υπενθυμίζεται ότι στο μνημόνιο υπάρχει πρόβλεψη για εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ από τις περικοπές στα επιδόματα ανεργίας το 2012 με βάση τα ελάχιστα μέσα διαβίωσης.

ΔΗΜΟΣΙΟ


4 Ντιρεκτίβα από την τρόικα για δραστικότερη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, πέραν της εφαρμογής του κανόνα μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, τίθεται πλέον και ποσοτικός στόχος για τη μείωση της απασχόλησης, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει κάθε έτος μέχρι το 2013 το προσωπικό να μειώνεται με ρυθμό πάνω από 20.000 άτομα. Επίσης ζητείται η επιτάχυνση στην υλοποίηση του προγράμματος για συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων οργανισμών. Στο μικροσκόπιο και η ανάγκη πρόσθετων περικοπών στις ΔΕΚΟ με αιχμή τη μείωση του μισθολογικού και του επιχειρησιακού κόστους και τον επαναπροσδιορισμό των επενδύσεων ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δεκάδες φοροαπαλλαγές. Καυτά μέτρα στη φορολογία συστήνει η τρόικα. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ψαλίδισμα ή και η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για μισθωτούς και επιτηδευματίες, με βάση το εισόδημα αλλά και την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έχει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία πάνω από ένα ορισμένο ύψος, θα χάνει μέρος ή και ολόκληρη την απαλλαγή για τόκους στεγαστικών δανείων, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια και άλλες δαπάνες.


Αλλαγές ζητούνται και στον φορολογικό κώδικα των επιχειρήσεων, στις φοροαπαλλαγές και στα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις.

Επίσης με βάση το σχέδιο αυτό θα καταργηθούν δεκάδες απαλλαγές, εξαιρέσεις καθώς και μειωμένοι συντελεστές που ισχύουν σήμερα στη φορολογία κεφαλαίου, στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ θα επανεξετασθούν από μηδενική βάση οι φόροι υπέρ τρίτων.

Η τρόικα θέτει θέμα για μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων μέσω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου για μεταβιβάσεις και κατοχή ακινήτων καθώς και ένταξη στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας όλων ανεξαιρέτως των ακινήτων.

Στο πλαίσιο της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και της αποκάλυψης κρυφών εισοδημάτων προτείνονται αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με ψαλίδισμα του αφορολόγητου ορίου, αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, επιβολή τεκμαρτού φόρου και άλλες ρυθμίσεις.

Στο τραπέζι και η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε υγρά καύσιμα, ποτά και τσιγάρα καθώς και η εφαρμογή από φέτος ορισμένων φορολογικών μέτρων που έχουν προγραμματισθεί για τα επόμενα χρόνια, όπως η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μη αλκοολούχα ποτά.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μεταρρύθμιση και την απλούστευση του φορολογικού συστήματος, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη ριζική ανασυγκρότηση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων στους φορολογικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου για αύξηση των εσόδων κατά 1,6 δισ. ευρώ το τρέχον έτος.

Πηγη:24wro

Kάντε Like στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook!

2:51 μ.μ. Share:

0 σχόλια:

Λάβετε ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Συμπληρώστε το email σας...


back to top